Close
21.12.2023 — 1.1.2024: Zavřeno

Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina

Brzdová kapalina váže vodu, proto je nutné obsah vody v kapalině, který snižuje její bod varu, pravidelně kontrolovat. Při kontrole se zjišťuje bod varu kapaliny.

Specifikace pro výměnu brzdové kapaliny

  • 180°C a více - výměna není nutná
  • 170°C - 180°C - výměna se doporučuje
  • 170°C a méně - výměna je nutná!

Pro výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění celého systému používáme speciální přístroj,  tzv. plničku brzdové kapaliny s odsávacím zařízením. Výměna je kvalitnější, rychlejší a i čistší.

Jak často měnit brzdovou kapalinu?

Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let.
Záleží na kvalitě brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let. Pro celý brzdový systém platí, že všechny jeho součásti musí splňovat náročná kritéria, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost v jakýchkoliv provozních podmínkách. Rovněž ale platí, že brzdová kapalina na bázi glykolu stárne (i ta nejkvalitnější absorbuje vlhkost) a tím se zhoršují její vlastnosti. Nestačí tedy pravidelně kontrolovat např. obložení, ale i kvalitu brzdové kapaliny zejména s ohledem na bod varu.

Objednejte se

100% kvalita světových značek