Close
21.12.2023 — 1.1.2024: Zavřeno

Výměna chladící kapaliny

Pomocí optického testeru zjistíme kvalitu vaší chladící kapaliny a popřípadě provedemu její výměnu či doplnění. Používáme pouze chladící kapaliny, které jsou schváleny pro použití ve vašem voze. Pomocí speciální sady jsme schopni zjistit i případnou těsnost systému.

Přínos pro zákazníka

Správně zvolená a naředěná chladící kapalina zabraňuje usazování koroze v chladících systémech, přehřívání motorů automobilů v letních obdobích a samozřejmě jejich zamrzání v období zimním. Především v období zimní sezóny je nutno věnovat tomuto systému zvýšenou pozornost. Pokud řidič tuto skutečnost podcení může se velmi rychle zařadit do řady těch, které pak vídáme odstavené na krajnici silnice s bílým kouřem valícím se z motorového prostoru.

Nepodceňujte kvalitu chladící kapaliny ve vašem voze!

Objednejte se

100% kvalita světových značek